Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Մեր գործընկերները

Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ

ՏԱ պաշտպանների ցանց
www.foiadvocates.net
www.freedominfo.org

Արտիկլ 19
www.article19.org

Տեղեկատվության ազատության ազգային կոալիցիա
www.nfoic.org

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
www.transparency.org

Տեղեկատվության մատչելիությունը Եվրոպայում
http://www.access-info.org/

Տեղեկատվության մատչելիության ծրագիր
www.aip-bg.org

Տեղեկատվության ազատության զարգացման ինստիտուտ (Վրաստան)
www.idfi.ge

Եվրոպական լրագրության Կենտրոն
https://ejc.net/

Քոննեքթիքութի ՏԱ հանձնաժողով
www.state.ct.us/foi/

Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ
www.hcav.am

Գյումրիի լրագրողների «Ասպարեզ» ակումբ
www.asparez.am

Ինտերնյուս/Հայաստան
www.internews.am