Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Ինֆոգրաֆիկա

19.07.2023 - Իրական շահառուների հայտարարագրման վիճակագրություն

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ամփոփել է իրական շահառուների հայտարարագրման վերջին կես տարվա վիճակագրությունը։ Տվյալները տրամադրել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը:

17.07.2023 - Իրական շահառուների հայտարարագրման վիճակագրություն

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ամփոփել է իրական շահառուների հայտարարագրման վերջին կես տարվա վիճակագրությունը։ Տվյալները տրամադրել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը:

10.11.2022 - Տեղեկատվության ազատությունը` կանանց «ձեռքերում»

ՀՀ պետական կառավարման և տեղակատվական կառավարման 42 մարմնում տեղեկատվության ազատության պատասխանատու պաշտոնատար անձանցից 30-ը կին է։

16.06.2022 - Բաց կառավարման գործընկերություն/ԲԿԳ

Բաց կառավարման գործըներության վերաբերյալ ինֆոգրաֆիկաները մշակվել են «Աջակցություն ԲԿԳ գործողությունների ազգային 5-րդ ծրագրի համատեղ ստեղծմանը» ծրագրի շրջանակում։

05.05.2022 - Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ/TAAP

Պետական գնումների համակարգի վերաբերյալ ինֆոգրաֆիկաները մշակվել են «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ/TAAP» ծրագրի շրջանակում։

25.11.2021 - Իրական շահառուների թափանցիկություն

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն ամփոփել է իրական շահառուների թափանցիկության ապահովման վերաբերյալ հիմնական տեղեկությունները։ Կարճ և ամփոփ ներկայացված են, թե ինչ են անում ԲԿԳ անդամներն իրական շահառուների ոլորտում, ինչպես նաև հանձնառությունների կատարման առաջընթացը տարբեր երկրների օրինակով։