Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Մեր մասին

Տարեկան հաշվետվություններ

 

Տարեկան հաշվետվություն 2022 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2022 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության ամփոփաթերթի՝ 2022 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 2,998,769 ՀՀ դրամ հարկ: 

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփում 2022

 

Տարեկան հաշվետվություն 2021 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2021 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության ամփոփաթերթի՝ 2021 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 4,150,618 ՀՀ դրամ հարկ: 

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփում 2021

Տարեկան հաշվետվություն 2020 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2020 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության ամփոփաթերթի՝ 2020 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 3.736.267 ՀՀ դրամ հարկ: 

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփում 2020

Տարեկան հաշվետվություն 2019 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2019 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության՝ 2019 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 12.552.127 ՀՀ դրամ հարկ: 

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփում 2019

 

Տարեկան հաշվետվություն 2018 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2018 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության՝ 2018 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 11.276.044 ՀՀ դրամ հարկ:  

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփաթերթ 2018

 

Տարեկան հաշվետվություն 2017 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2017 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության՝ 2017 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 1.395.356 ՀՀ դրամ հարկ: 

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփաթերթ 2017

 

Տարեկան հաշվետվություն 2016 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2016 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության՝ 2016 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 4 միլիոն ութ հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր յոթանասունչորս ՀՀ դրամ հարկ:  

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփաթերթ 2016

 

Տարեկան հաշվետվություն 2015 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2015 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության՝ 2015 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 7 միլիոն հարյուր իննսունմեկ հազար հինգ հարյուր քառասունվեց ՀՀ դրամ հարկ:

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփաթերթ 2015

Տարեկան հաշվետվություն 2014 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2014 թվականի իր ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները: Համաձայն հաշվետվության՝ 2014 թվականին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պետությանը վճարել է 5 միլիոն քսանինը հազար երեք հարյուր ութսունմեկ ՀՀ դրամ հարկ:

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ամփոփաթերթ 2014

Տարեկան հաշվետվություն 2013

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է 2013 թվականի իր գործունեության և ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները:

 • 2013 թ.-ին ԻԱԿ-ը տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի վերաբերյալ իրավական խորհրդատվություն է տրամադրել երկու հարյուրից ավելի քաղաքացիների, ԶԼՄ և ՀԿ ներկայացուցիչների` միաժամանակ օգնելով բողոքարկել տեղեկատվություն ստանալու հարցումների անօրինական մերժումները` ներառյալ դատարական կարգով: 2013 թ.-ին ԻԱԿ-ը նախաձեռնել է 4 դատական գործ: Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ նշված գործերից 3-ը ընթացքի մեջ են, մեկն ավարտվել է ԻԱԿ-ի հաղթանակով: ԻԱԿ-ի ավելի վաղ նախաձեռնած ևս 3 գործ այս տարի ավարտվել են ԻԱԿ-ի հաղթանակով կամ կողմերի միջև հաշտությամբ: Այսպիսով, տարվա ընթացքում ավարտվել է չորս դատական գործ` բոլորն էլ հօգուտ խախտված տեղեկություն ստանալու իրավունքի վերականգնման: 
 • 2013 թ.-ին ՏԱ օրենսդրության մասին իրենց գիտելիքները հարստացրել են 78 քաղաքացիական և 30 համայնքային ծառայող, 50 ՀԿ և ԶԼՄ ներկայացուցիչ և 4 իրավաբան:
 • 2013թ.-ին Կենտրոնը հրապարակել է "Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես" տեղեկագրի 2 համար: Ավանդույթի համաձայն` 2013թ.-ին ևս իրականացվեց ՏԱ ոլորտի հանրային քարոզչության կարևորագույն միջոցառումներից մեկը` "Ոսկե բանալի, ժանգոտ կողպեք" ամենամյա մրցանակաբաշխությունը: 2013թ.-ին ԻԱԿ-ը հրապարակել է նաև 2 գիրք, որոնք ամփոփում են նախորդ երկու տարիների` կազմակերպության գործունեությունը ՏԱ ռազմավարական դատավարության և տեղեկատվական վեճերի արտադատական կարգավորման ոլորտներում:  
 • ԻԱԿ-ն ակտիվորեն ներգրավված է "Բաց կառավարման գործընկերություն" նախաձեռնության գործընթացներին: Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար, փորձագետ Լիանա Դոյդոյանն ընդգրկված է ԲԿԳ-ում ՀՀ մասնակցության գործողությունների ծրագրից բխող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբում, որը կազմավորվել է 2012թ. սեպտեմբերին ՀՀ Վարչապետ Տ. Սարգսյանի որոշմամբ: Աշխատանքային խումբը 2013թ.-ին մշակել է ԲԳԿ-ում 2014-2016թթ. Հայաստանի գործողությունների պլանի նախագիծը: ԻԱԿ-ի նախաձեռնությամբ և ջանքերով 2013-ին գործարկվեց ԲԿԳ-ի հայաստանյան պաշտոնական կայքէջը` www.ogp.am: Իսկ ԻԱԿ-ի և ՀՀ կառավարության համատեղ աշխատանքի արդյունքում 2013թ.-ի հունիսի 14-ին Երևանում անցկացվեց "Բաց կառավարման գործընկերություն-Հայաստան" առաջին միջազգային համաժողովը: ԻԱԿ-ը ոչ միայն մասնակցում է ԲԿԳ շրջանակում Հայաստանի ստանձնած գործողությունների իրականացմանը, այլև հետևողականորեն դիտարկում է ՀՀ ստանձնած հանձնառությունների իրականացման գործընթացը:

  ԻԱԿ տարեկան հաշվետվություն 2013

 ԻԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2013

 

Տարեկան հաշվետվություն 2012

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է իր գործունեության 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությունը:

 • 2012 թ.-ի ընթացքում Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն իրականացրել է 5 ծրագիր` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի, ՀՀ-ում Եվրոպական միության պատվիրակության, ԱՄՆ դեսպանատան և ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի երևանյան գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ:
   
 • Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադրած Տեղեկատվության ազատության ոչ ֆորմալ կրթական կենտրոնում 2012թ.-ի ընթացքում վերապատրաստվել է 263 համայնքային ծառայող:
   
 • 2012 թ.-ին ԻԱԿ-ը ՀՀ 8 համայնքներում` 4 գյուղական (Ելփին, Չիվա, Շինուհայր և Ծովագյուղ) և 4 քաղաքային (Գորիս, Մեծամոր, Էջմիածին և Ճամբարակ), տեղադրել է 40 տեղեկատվական ցուցատախտակներ:
   
 • 2003 թ.-ից մինչև 2012 թվականի ավարտը Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախաձեռնությամբ հարուցվել է 37 դատական գործ` տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ, որոնցից 31-ն ամբողջությամբ ավարտվել է, 6 գործ դեռևս ընթացքի մեջ է:

 ԻԱԿ տարեկան հաշվետվություն 2012

 

Տարեկան հաշվետվություն 2010

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է իր գործունեության 2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունը: Իրականացված ծրագրեր, գործողություններ, հրապարակումներ, վերլուծություններ...

Հաշվետվությունը ներառում է նաև «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության 2010թվականի ֆինանսական ամփոփ տեղեկանքը: 

 ԻԱԿ 2010թվականի տարեկան հաշվետվություն