Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հաջողված պատմություններ

28.06.2022 - Հաջողված պատմություն 40

Վերաքննիչ դատարանն ամբողջությամբ բավարարել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ռազմավարական նշանակության հայցն ընդդեմ 7 քաղաքապետարանների (մարզկենտրոնների)՝ պարտավորեցնելով իրենց պաշտոնական ինտերնետային կայքերում հրապարակել «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պարտադիր հրապարակման ենթակա բոլոր 13 խումբ տեղեկությունները։

13.06.2022 - Հաջողված պատմություն 39

ՀՀ վարչական դատարանը 2022 թվականի հունիսի 9-ին բավարարել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության ազատության իրավունքը խախտելու համար։

27.04.2022 - Հաջողված պատմություն 38

2022 թվականի մարտի 23-ին վերջապես ավարտվեց Պաշտոնական փաստաթղթերի մատչելիության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի վավերացման գործընթացը։

01.02.2022 - Հաջողված պատմություն 37

Արդարադատության նախարարությունը դրական եզրակացություն է տվել ԻԱԿ-ի հանրագրով ներկայացված առաջարկը՝ բարձրացնել տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման համար վարչական պատասխանատվության չափը։

07.12.2021 - Հաջողված պատմություն 36

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր որոշմամբ ճանաչել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման փաստը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։

06.09.2019 - Հաջողված պատմություն 35

Էլեկտրոնային արդարադատության հարթակներում առկա խնդիրներն է վերհանել ԻԱԿ ենթադրամաշնորհային ծրագիրը