Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հարց ու պատասխան

Անձնական տվյալներ ստանալու հարցման օրինակելի ձև

 Օրինակելի ձեւ

Անձնական տվյալներ մշակողի անունը/անվանումը
հասցեն

Դիմողի (տվյալների սոբյեկտի) անունը, ազգանունը
հասցեն

/Բնակության, աշխատանքի կամ ուսման վայրի հասցեն/

 

Տեղեկություն ստանալու հարցում

անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ

 

Հարգելի պրն/տկն…………,

Ղեկավարվելով Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին եւ 6-րդ մասերով՝ խնդրում եմ տրամադրել ..... (նշեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք ստանալ, օրինակ, տեղեկություններ անձնական տվյալները մշակելու փաստը հաստատելու և մշակելու նպատակի վերաբերյալ, անձնական տվյալները մշակելու եղանակների վերաբերյալ, այն սուբյեկտների վերաբերյալ, որոնց տրամադրվել կամ կարող են տրամադրվել անձնական տվյալները, մշակվող անձնական տվյալների ցանկի և դրանք ձեռք բերելու աղբյուրի վերաբերյալ, անձնական տվյալները մշակելու ժամկետների վերաբերյալ, անձնական տվյալները մշակելու հետևանքով տվյալների սուբյեկտի համար առաջացող հնարավոր իրավական հետևանքների վերաբերյալ եւ այլն);

Խնդրում եմ սույն հարցման պատասխանը տրամադրել այն ստանալուց հետո առավելագույնը Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 5-օրյա ժամետում:

 

Կանխավ շնորհակալ եմ`


անուն, ազգանուն ստորագրություն

ամսաթիվ