Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հարց ու պատասխան

14 հարց ու պատասխան ԻՇ-ի մասին

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մշակել է իրական շահառուների թափանցիկության և հայտարարագրման վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերի և պատասխանների տեղեկատվական երկլեզու գրքույկ։ 

 «14 hարցուպատասխան իրական շահառուների թափանցիկության և հայտարարագրման մասին»․ հայերեն և անգլերեն