Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հարց ու պատասխան

ՏԱ պատասխանատու

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մի տեղում է հավաքել պետական կառավարման մարմիններում տեղեկատվության տրամադրման համար պատասխանատու անձանց ցանկը 2023 թվականի սեպտեմբերի 8-ի դրությամբ:

Կից ներկայացնում ենք ՏԱ պատասխանատուների ցանկը և կոնտակտային տվյալները:
ՏԱ պատասխանատուների ցանկ․ սեպտեմբեր 2023